kkk-logo
   
Next page
  • Temel Kullanım : ODTÜ Bilişim Kaynaklarının, Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, toplumsal hizmet, ve idari/yönetimsel faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olan kullanımı "Temel Kullanım" olarak tanımlanır.
  • İkincil (tali) Kullanım : Temel Kullanım tanımı dışında kalan her türlü kullanım, "İkincil (tali) Kullanım" olarak tanımlanır. Kaynakların, ancak Temel Kullanım kapsamında ihtiyaç duyulmayan atıl kapasitesinin bu amaç için kullanilabilmesi sözkonusudur. Ikincil (tali) Kullanım, Temel Kullanımı kısıtlayıcı/engelleyici boyutlara ulaştığında Genel İlkelere aykırı kullanım kapsamına girer.

  • Primary Use : The use of METU IT Resources in ways precisely related with such missions of the University as instruction, education, research activities, providing social service and with such administrative/managerial activities are defined as "Primary Use".
  • Secondary Use : The "Secondary Use" of the resources covers the use that is excluded in the Primary Use. Secondary Use of the resources is acceptable only insofar this type of use consumes the part of the resources that are not needed essentially by the Primary Use and that would otherwise not be utilized. When Secondary Use of the resources starts to burden or hinder the Primary Use of the resources, that Secondary Use then is deemed as an infringement of the General Provisions and is no longer acceptable.

  • ODTÜ KKK Kablosuz ağı ile uyumlu çalışan cihaz ve işletim sistemleri tablosu için tıklayınız. ODTÜ KKK Kabolulu ve Kablosuz ağ servislerinden yararlanabilmek için ütfen alacağınız cihazın ve kullanacağınız işletim sisteminin IEEE 802.1x yöntemlerinden EAP TTLS + PAP uyumlu olduğundan emin olunuz.
    Click for the chart of compatibility of different devices/operating systems with METU NCC wireless network. If you would like to utilize METU NCC Wired & Wireless Network services, please make sure that the device you'll buy and the operating system you will use is compatible with the IEEE 802.1X, specifically with EAP TTLS +PAP method.
    Next page